Setiap orang di dunia ini, hampir tidak mengetahui asal mulanya, darimana dan kemana. Yang tahu