Citigroup akan menjadi institusi Wall Street besar pertama yang menegakkan mandat vaksin dengan memberhentikan pekerja