Jahil adalah “bodoh dalam perkara ‘Aqidah”. Ketika seseorang itu tidak paham tentang perkara dien (agama),