al-aziz kekhususan dan komentar

Al Aziz العزیز Maha Perkasa

Dzat yang maha perkasa, yang keperkasaan-Nya tiada bandingnya, sehingga tiada kesulitan di dalam menghancurkan alam semesta ini. Melafalkan Ya-Aziz berulang kali dapat diberikan perlindungan dan kecukupan. Lafadzkan nama ini 94 kali setelah fajr (pagi) selama 40 hari tanpa putus. Maka Anda akan Merdeka (Mandiri) walau kekurangan kekayaan material.

Keterangan:

Al-Aziz
Jumlah Huruf: 94
Planet: Matahari
Hari: Minggu
Artinya: Pemenang yang tidak terkalahkan dan mutlak dalam ketentuan.

Komentar: Hal ini meninggikan. Ini menetapkan kekuasaan atas orang yang diinginkan.